Beboerforeningen - Udvikling af hus og have

 

Igennem de seneste 4 år har vi lagt et stort arbejde i at udvikle Ærø Madkulturhus. Desværre er vi blevet mødt med mange udfordringer undervejs. Projektet har løbende været gentænkt og justeret for at imødekomme disse bump på vejen. Men vi er nu nået til enighed om, at projektet og dermed den planlagte ombygning af Ommel Beboerhus desværre ikke kan realiseres.

Det har været en svær erkendelse, da det er et projekt der har betydet meget for foreningen.

Vi føler, vi har gjort alt hvad vi kunne for at skabe et nyt tiltag til gavn for hele øen. Men vi er nødt til at være realistiske. Bestyrelsen har derfor besluttet at det er på tide at komme videre og bruge kræfterne på andre tiltag. Disse vil nok være af mindre omfang, men stadig have fokus på udvikling og forbedring af vores beboerhus og områderne omkring.

I august afsluttede vi samarbejdet med fundraiseren og det betyder, at vi nu kan arbejde videre på egen hånd.

Vi skylder alle jer, der har fulgt og støttet os i processen, en stor tak. Uden jeres opbakning ville arbejdet med et stort projekt som det, Ærø Madkulturhus har været, slet ikke have været muligt.

Nu ser vi fremad og glæder os til arbejdet med nye tiltag.

indhold til denne side