Beboerforeningen - Forside

Historie

Beboerforeningen har til huse i byens tidligere missionshus, som blev bygget i 1889.
Ommel & Omegns Beboerforening er beliggende i Ommel, en lille landsby, ca. 3 km uden for Marstal, på Ærø. Vi er 295 beboere i byen, som også indeholder en del fritidshuse. Mange husstande er medlem af Beboerforeningen og bakker op om foreningens arrangementer. Vi har en fast medlemsskare og gennem de sidste 5-10 år er medlemstallet vokset stødt, så vi i dag tæller ca. 250 husstandsmedlemsskaber, som er fordelt i følgende byer: Ommel, Kragnæs, Græsvænget & Marstal.
Beboerhuset har en 128 år lang historie og hvis væggene kunne tale, ville vi høre lyden af glæde, lyden af engagerede debattører, lyden af musik, lyden af hverdag og fest, for mange mennesker af alle aldre.

Kort om os

Ommel & Omegns Beboerforening drives af en bestyrelse som er valgt på foreningens generalforsamling. I bestyrelsen er der 7 medlemmer samt 2 suppleanter.
Huset har indtægter fra udlejninger og egne arrangementer, medlemskontingenter, omdeling af lokaltelefonbog samt støtte fra lokale virksomheder. Vi modtager ingen kommunal støtte til at drive huset og kan ikke optage gæld i huset, som overstiger 10% af foreningens egenkapital.
I 2015 og 2019 har foreningen været, indstillet til årets Kulturpris i Ærø Kommune. Vi vandt desværre ikke. Begge gange var der rigtig mange indstillede til at modtage prisen. Vi er meget stolte og beærede over, at vi har været med i feltet.

Fremtiden

Vi arbejder fortsat på, at komme videre i forhold til, at få lavet tilbygning og modernisering af Beboerhuset. Det har dog vist sig, at det hele ikke er så enkelt.   
Vores ønsker til fremtiden er, at huset fortsat er et samlingssted for alle, og at huset kan indeholde mange forskellige funktioner og arrangementstyper, så huset kan leve op til, hvad man forventer af et moderne Beboerhus. 
Der er mange ønsker fra vores fremtidsværksted omrking hvad borgerne i Ommel kunne tænke sig at bruge beboerhuset til. Her kan bl.a. nævnes: Internetcafe for seniorer, gymnastik, dans, madtilbud / fællesspisninger, spilleaftner på tværs af generationerne og meget mere.
Kig forbi til et af vores mange arrangementer, vi modtager gerne forslag til nye tiltag, udflugter, foredrag eller kom med ideer til hvad du synes mangler.

Hjemmesiden

Vi håber du vil bruge vores hjemmeside flittigt, her kan du følge med I hvad der sker af arrangementer i Ommel via aktivitetskalenderen, ansøge om at låne beboerhuset, finde kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne samt se priser for lån af huset m.m. I øjeblikket er hjemmesien ved at blive opgraderet til version 2,0 og udseende vil ændre sig. Vi glæder os til at vise jer det endelige resultat i løbet af 2024.

Læs Mere

Hvis du ønsker at læse om beboerhusets og beboerforeningens historie, anbefaler vi at læse dette dokument. Dokumentet er sammenfattet af Henry Lovdall Kromann og er udgivet af Ommel & Omegns Ny Beboerforening i 2008
Beboerforeningen afholder i løbet af året en masse spændende aktiviteter. 

Når vi har arrangementer lægger vi det op på vores facebookside, sender nyhedsbrev ud, sætter opslag op på reklamestanderen ved bushuset eller ved Hovedgaden 31 eller kommer rundt med sedler.