Ommel Samvirke - Forside

Bestyrelsen

Ommel Samvirkes bestyrelse er sammensat af to repræsentanter fra hver forening og kan agere i forhold til myndigheder, fonde og gennemførelse af fælles projekter og aktiviteter.

Et af de første initiativer i Ommel Samvirke var et ”fremtidsværksted” d. 9. april 2016, hvor 50 lokale borgere sprudlede af ideer og virkelyst i Beboerhusets ramme. Der blev udarbejdet et omfattende idékatalog, der kan sammenfattes i følgende temaer:

  • Udvikling af beboerhuset og de lokale fællesskaber.
  • Bedre offentlig transport og mere sikker trafik.
  • Etablering af stisystemer og øget brug af naturen.
  • Kommunikation: Fælles hjemmeside og Facebook-side. Herunder velkomstinformation og arrangementer for tilflyttere.
  • Øget samarbejde mellem Kirken og Ommel Samvirke.

Fremtidsværkstedet

I april 2016 gennemførte Ommel Beboerforening et arrangement, som gik under navnet "Fremtidsværkstedet." Formålet med arrangementet var at undersøge hvordan livet i Ommel og omegn kan forbedres for beboerne. 54 personer fra lokalområdet deltog i mødet og bidrog med idéer til hvordan Ommel kan udvikle sig i fremtiden.
Læs mere om fremtidsværkstedet

Hjemmesiden

Foreningerne i Ommel Samvirke håber, at vores hjemmeside vil være til glæde og gavn for alle Ommelsboere: faste og løse, turister og andre tilrejsende og at du via hjemmesiden kan finde alle herlighederne i og omkring Ommel.
Gå på opdagelse på foreningernes egne sider og bliv klogere på hvad vi hver især byder på.
Vores nye folder om Ommel omdeles til alle i Ommel og findes i øvrigt ved Teltpladser, Havne, Beboerhus, Boldklub, Turistkontoret og "Mappen" til tilflyttere m.v.
Det vil også være naturligt at folderen uddeles i forbindelse med alle arrangementer i Ommel (pålidelighedssejladser, træf m.v.), som der forhåbentlig snart kommer gang i.
De fotos som bruges på hjemmesiden er taget af fotoglade Ommelsboere. Der er til stadighed brug for gode fotos af aktiviteter, stemninger, huse og udsyn i Ommel Samvirke og foreningerne bag. Send gerne dine gode billeder fra ommel til karinogkurt@outlook.dk

Vedhæftede filer

ommel-folderen.pdf

Foreningens Sider