Strandbyen Havn - Reglement

Reglement for Strandbyen Havn

 1. Fartøjer skal være fortøjet forsvarligt og forsynet med fender på begge sider.
 2. Enhver fartøjsejer er erstatningspligtig for skade som vedkommende eller vedkommendes fartøj, måtte forårsage på øvrige både eller havnens anlæg.
 3. Ved besejling af havnen, skal der udvises den fornødne forsigtighed. Ind- og udsejling skal foregå med langsom fart min. 20 meter fra havnehul.
 4. Fartøjsejeren har pligt til jævnligt at tilse sit fartøj.
 5. Ved opbevaring af fartøjer på land, har fartøjsejer pligt til at afstive og fastgøre evt. afdækning, tilstrækkeligt.
 6. Hensat materiel skal mærkes med navn og telefonnummer. Er materiellet ikke afmærket, kan havnen få det fjernet.
 7. Medlem eller fartøjsejer er selv ansvarlig for oprydning, fjernelse af affald, vrag mm. Bestyrelsen kan vælge at få ryddet op på ejers regning.
 8. Det er forbudt at smide fiskeaffald i havnebassinet.
 9. Ved fordeling af lejepladser til fritidshusejere, skal ejere af kølbåde foretrækkes frem for ejere af fladbundede trailerfartøjer.
 10. Pladser langs bolværk betales med leje, der fastlægges af bestyrelsen.
 11. 2 dage årligt sammenkaldes alle medlemmer med faste bådpladser og lejepladser til arbejdsdag på havnen. Der skal møde 1 person for hver bådeplads. Bestyrelsen planlægger hvad der skal laves. Datoer sendes ud med første nyhedsbrev, fra bestyrelsen, efter generalforsamlingen. Dog senest 6 uger før. Udeblivelse fra arbejde, uden gyldigt afbud, koster 250 kr. pr gang. Arbejdsdag kan undlades hvis der ikke er et behov.
 12. Ved en pladsejers død, arves pladsen af samlever, hvis denne aktivt og personligt benytter pladsen. En plads arves ikke af øvrig familie. Hvis der ikke er en samlever, eller ved samlevers død, har pårørende ret til pladsen frem til udløb af betalt kontingent eller i minimum 6 måneder. Herefter betragtes pladsen som ledig.
 13. Halmø har automatisk altid en bådplads i havnen ved mastekranen. Der skal betales indskud hver gang Halmø skifter ejer eller bruger. Ligeledes betales der hvert år 500. Kr. ekstra hvis der ikke arbejdes på havnen.
 14. Havnen giver en bårebuket ved pladsejers begravelse. Gave til andre foreningers jubilæum eller lignende, diskuteres fra gang til gang.
 15. Via Ommel Samvirke er havnen med i en fælles grejbank som har til formål at låne udstyr af hinanden.
 16. Havnens GDPR- regler findes på ommelsamvirke.dk. Gå ind på Strandbyen Havns side. Se menuen i højre side. Klik på privatlivspolitik.
 17. Der er påbud om brug af hjelm, høreværn, arbejdshandsker og sikkerhedsfodtøj ved arbejde med havnens kran, flåd og ramslag samt brug af høreværn ved brug af plæneklipper og buskrydder.

Tillæg: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at bede suppleanterne deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

 

Vedhæftede filer

Gældende reglement 2023.pdf

Gældende reglement for Strandbyen Havn 2024.pdf