Jagtforeningen - Generalforsamling

 

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
 • Fremlæggelse af revideret regnskab.
 • Orientering om næste års kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af 2 revisorer.
 • Valg af 2 revisorsuppleanter.
 • Valg af flugtskydningsudvalg.
 • Valg af rævejagts udvalg.
 • Valg af festudvalg.
 • Valg af det grønne råd.
 • Aftale om eventuelle rævejagthold.
 • Indkomne forslag.