Referat af Borgermøde 7.11.22

Referat
BORGERMØDE
Mandag 7. november kl. 19.30 i Beboerhuset

Tilstede 56 borgere.

Ad. 1. Trafikale forhold

Der var opbakning til at gå videre med at dæmpe hastigheden til 40 km/t i Ommel og 60 km/t mellem Ommel og Marstal og på Vesterskovsvej.

Bent Erik fremlagde forslag om offentlig transport til yderområderne på øen. Der var opbakning til at gå videre med en Plusturs-løsning, der bookes på rejseplanen.dk. Her kan man blive kørt i taxa fra Ommel til nærmeste busstoppested for kr. 25,-. Turene kan kun benyttes indenfor buskøreplanens afgangstider. Gennemføres dette, kan kommunen sparre de to ugentlige buskørsler til Ommel i næste udbud.

Der var samtidig forslag om at etablere ”kør mæ bænke” tur retur fra Boldklubben til Brugsen, hvor man kan sidde og signalere, at man gerne vil med fra Ommel til Marstal. Forslaget rejses over for Brugsen. Ordningen bruges flere steder i Sønderjylland. Denne løsning er som supplement til Plusturene, da den ikke sikrer, at man når frem på et bestemt tidspunkt til eksempelvis færge eller læge.

Ad. 2. Flere boliger i Ommel

Per og Preben orienterede om arbejdet med at etablere almennyttige boliger/flere boliger i Ommel og at det aktuelt er sat i stå pga. høje materialepriser m.v. De benyttede samtidig lejligheden til at orientere om overvejelser vedr. aktivt udspil til ny fælles lokalplan for Ommel. Der vil i givet fald blive indkaldt til særskilt møde herom, når planerne er konkretiseret.

Ad. 3. Ommel som frilandsby

Jes orienterede om at Ommel er prækvalificeret til at kunne søge om at få status som Frilandsby, hvor vi aktuelt har fokus på konkrete forsøgsmuligheder (Mockup). At være Frilandsby åbner mulighed for at landsbyen kan få dispensation i lovgivningen på områder, hvor der ikke i forvejen er dispensationsmuligheder. Der var opbakning til at gå videre med fire initiativer:

  1. Sandfangermole i Strandbyen

  2. Gæstebro ved molehovedet i Kleven

  3. Ommel som testcenter for Ærø Borgerenergifællesskab

  4. Hastighedsdæmpning i Ommel uden brug af bump/chikaner

Ad. 4. Udbredelse af fjernvarme i Ommel

Per og Lasse orienterede om den aktuelle situation, herunder økonomiske fordele og ulemper ved at tilslutte sig fjernvarmen. Groft sagt kan det være en fordel for fastboere, mens omkostningerne kan være for høje for fritidshusejere. Fjernvarmen har udarbejdet regneark, så det er nemt at få et konkret overblik.

Ref.
Bent Erik og JesInvitation til nytårskur

Kære alle.

Hermed en invitation til årets sidste arrangement i beboerhuset.

Alle er velkomne-

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i...

Julemarked 1. søndag i advent

Søndag d.27. november er der julemarked.

Vi håber du har tid og lyst til at kigge forbi :-)

Med venlige hilsner

Bestyrelsen i Beboer...