Flagforeningen

Det kan godt være at formandens beretning ikke er den længste, men det er vist den forening hvor der er flest der møder op til generalforsamling. - Fotograf: Karin Kristensen
Der var omkring 55 personer der var mødt op til en rigtig hyggelig generalforsamling. - Fotograf: Karin Kristensen
Den nye flagstang som blev indkøbt efter stormen sidste år til Sankt Hans. - Fotograf: Karin Kristensen
Dannebrog i blæst d. 5/6-17 - Fotograf: Karin Kristensen
Flagforeningen har også givet en flagstang til Kleven Havn til deres foreningsflag. - Fotograf: Karin Kristensen
Fotograf: Karin Kristensen
Fotograf: Karin Kristensen
Fotograf: Karin Kristensen
Fotograf: Curt Jacobsen
Fotograf: Curt Jacobsen
Fotograf: Curt Jacobsen
Sankt Hans Bål -
Flaget er hejst, der er pålidelighedssejllads i Kleven -
>
Billede af
<