BORGERMØDE 7.11.22

Ommel Samvirke indkalder til
BORGERMØDE
Mandag 7. november kl. 19.30
Beboerhuset

Fællesbestyrelsen for Ommel Samvirke har gang i en række initiativer, som vi gerne vil vende med borgerne i Ommel. Det er bl.a. tiltag i forhold til sikker trafik, mulighed for at få status af Frilandsby, samt initiativer til at fremme fortsat tilflytning til Ommel .

Der vil være salg af øl og vand.

Vel mødt
Ommels Samvirke