BORGERMØDE 7.11.22

Ommel Samvirke indkalder til
BORGERMØDE
Mandag 7. november kl. 19.30
Beboerhuset

Fællesbestyrelsen for Ommel Samvirke har gang i en række initiativer, som vi gerne vil vende med borgerne i Ommel. Det er bl.a. tiltag i forhold til sikker trafik, mulighed for at få status af Frilandsby, samt initiativer til at fremme fortsat tilflytning til Ommel .

Der vil være salg af øl og vand.

Vel mødt
Ommels Samvirke
%>

Kommende begivenheder

Nytårskur

Kom til nytårskur i beboerhuset til et par hyggelige timer.

Håber vi ses.

Bestyrelsen i

Ommel og Omegns Beboerforening

Brætspilseftermiddag

Har du lyst til at mødes med andre til et par hyggelige timer med forskellige spil.

Pris 25 kr. incl. kaffe og kage

Tilmelding på sms eller ...