Kleven Bådelaug 50 år

FØDSELSDAGSFEST

Kleven Bådelaug fylder 50 år
Fredag den 5. november 2021

Vi mødes kl. 18.00 i Kleven Havn, tænder faklerne
og går i fakkeltog gennem Ommel til Beboerhuset.
Festtale ved Erik Kromann og fællessang ved
Marstal Småborgerlige Sangforening.
Øl, vand, is og pølser.
Gave til alle medlemmer: »Ommel Havn, dengang
og nu 2. udgave«.
Alle er velkomne.