Hvad er Ommel Samvirke?

Ommel Samvirke blev stiftet d. 6. februar 2016. Formålet er at styrke Ommel, som en social og kulturel bæredygtig landsby med beboerhus, boldklub og to havne, der fremmer beboernes livskvalitet og hverdagstrivsel, samt drager omsorg for byens og lokalområdets kulturarv.
Ommel Samvirke består af følgende foreninger:

  • Ommel Boldklub
  • Strandbyen Havn
  • Ommel og Omegns Beboerforening
  • Kleven Bådelaug

Bestyrelsen, der er sammensat af to repræsentanter fra hver forening, kan agere i forhold til myndigheder, fonde og gennemførelse af fælles projekter og aktiviteter. Aktiviteter og projekter forudsætter enighed.
Et af de første initiativer i Ommel Samvirke var et ”fremtidsværksted” d. 9. april 2016, hvor 50 lokale borgere sprudlede af ideer og virkelyst i Beboerhusets ramme. Der blev udarbejdet et omfattende idékatalog, der kan sammenfattes i følgende temaer:

  • Udvikling af beboerhuset og de lokale fællesskaber
  • Bedre offentlig transport og mere sikker trafik
  • Etablering af stisystemer og øget brug af naturen
  • Kommunikation: Fælles hjemmeside og Facebook-side, herunder velkomstinformation og arrangementer for tilflyttere.
  • Øget samarbejde mellem Kirken og Ommel Samvirke.

Nyheder

Tak for hjælpen

Kære alle Ommelitter m.fl.
Det lykkedes igen i år at afvikle et kajaktræf i Ommel og Kleven, hvor næsten 200 tyske havkajakroere havde en formidabel aktiv kajak ferie.
Vejret tilsmilede ikke arrangementet i[...] Læs Mere

Ændringer i aktivitetskalenderen

Kære alle.
Vi har aflyst aktivitetsdagen d. 2/9 da der denne weekend er to lignende arrangementer i Ommel og Marstal :-)
Datoen for fællesspisningen er vi desværre også nød til at ændre , sæt kryds i[...] Læs Mere

Alle Nyheder