Referat fra Brunchen i Ommel Samvirke

Udviklingen i Ommel

Ved ”brunchen” d. 30. aug. 2020 i Ommel Beboerhus fremkom følgende udsagn fra de ca. 40 deltagere efter debatten ved borde om at drøfte bæredygtige ideer:

  1. Det er vigtigt at fastholde og udvikle ”fællesskaberne” i Ommel, f.eks. at Ommel Samvirke fortsætter og understøtter projektet i Ommel Beboerhus om udvikling af ”madkulturhus”.
  2. Ommel har ry for åbenhed, højt engagement og opmærksomhed på nye borgere. Dagen i Beboerhuset er et eksempel på dette og der må løbende arbejdes på initiativer, der fanger alle.
  3. Trafiksikkerhed blev nævnt som en af de tilbagevendende tematikker. Der er lavet en del tiltag med asfaltering, vejmarkering, skiltning etc., men der køres stadig meget stærkt og oversigtsforholdene er ringe. Der blev drøftet forskellige muligheder: yderligere skiltning (”levende børn”/4o km), blomsterkasser, bump etc. Spørgsmålet vendes med Teknisk afdeling og politiet, som vi inviterer til møde i Ommel Samvirke
  4. Der var forslag om beskrivelser af husene i Ommel, hvor der tidligere har været peget på muligheden for at der udenfor (flere og flere huse) er en QR-kode, der leder hen til en hjemmeside hvor huset beskrives. Dette skal også ses i sammenhæng med tidligere forslag om at samle et lokale billed- og historisk arkiv.

Der blev endvidere afleveret et par skriftlige forslag:

  1. Samle foreningerne, klargøre behov og muligheder. Strukturere debat. Inkludere lokale + sommerhuseje + turister
  2. Koble visionen om madkulturhus med produktion af fødevarer på helt lokalt niveau i Ommel.

 

Ref.

Jes J.

 

 

 

Nyhedsbrev skrevet: 13/09-2020
Sendt til: Beboerforeningen, Boldklubben, Strandbyen, Kleven, Jagtforeningen, Flagforeningen, Hundeforeningen

Nyheder


Artikel fra Fyns Amts Avis sidste weekend

Kære alle.

Hermed deler vi et link til artiklen som var i Fyns Amts Avis Søndag d. 6. september

Ærø Madkulturhus en del af Ommel og Omegns Beboerforening

(Læs mere)


Skrevet: 13/09-2020

Se Flere Nyheder