Dagsorden ved Generalforsamling

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
 • Fremlæggelse af revideret regnskab.
 • Orientering om næste års kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af 2 revisorer.
 • Valg af 2 revisorsuppleanter.
 • Valg af flugtskydningsudvalg.
 • Valg af rævejagts udvalg.
 • Valg af festudvalg.
 • Valg af det grønne råd.
 • Aftale om eventuelle rævejagthold.
 • Indkomne forslag.

Se Mere

Begivenheder

Gudstjeneste i Ommel Kirke

Aftengudstjeneste i Ommelkirke v. Regnar Møller Nielsen. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe[...] Læs Mere

Calendaricon

20/8

Locationicon

Ommel Kirke

Lugning af ukrudt

Har du tid til at hjælpe med ukrudtet ved beboerhuset, så bliver vi glade :-) Der vil hver gang være en fra bestyrelsen til stede[...] Læs Mere

Calendaricon

21/8

Locationicon

Ommel Beboerhus

Find Os