Beboerforeningen - Forside

Historie

Beboerforeningen har til huse i byens tidligere missionshus, som blev bygget i 1889.
Ommel & Omegns Beboerforening er beliggende i Ommel, en lille landsby, ca. 3 km uden for Marstal, på Ærø. Vi er 295 beboere i byen, som også indeholder en del fritidshuse. Mange husstande er medlem af Beboerforeningen og bakker op om foreningens arrangementer. Vi har en fast medlemsskare og gennem de sidste 5-10 år er medlemstallet vokset stødt, så vi i dag tæller ca. 250 husstandsmedlemsskaber, som er fordelt i følgende byer: Ommel, Kragnæs, Græsvænget & Marstal.
Beboerhuset har en 128 år lang historie og hvis væggene kunne tale, ville vi høre lyden af glæde, lyden af engagerede debattører, lyden af musik, lyden af hverdag og fest, for mange mennesker af alle aldre.

Kort om os

Ommel & Omegns Beboerforening og drives af En bestyrelse som er valgt på foreningens generalforsamling. I bestyrelsen er der 7 medlemmer samt 2 suppleanter.
Huset har indtægter fra udlejninger og egne arrangementer, medlemskontingenter, omdeling af lokaltelefonbog samt støtte fra lokale virksomheder. Vi modtager ingen kommunal støtte til at drive huset & kan ikke optage gæld i huset, som overstiger 10% af foreningens egenkapital.
I 2015 blev vi, af et medlem, indstillet til årets Kulturpris i Ærø Kommune. Vi vandt desværre ikke, men vi er meget stolte og beærede over indstillingen.

Fremtiden

Vi er nu gået ind i den indledende fase i forhold til at få lavet tilbygning og modernisering af Beboerhuset. Vi har bestilt Arkitekt Christina Kjerulff til at lave tegninger, og inden længe håber vi at kunne gå i gang med at sende ansøgninger til fonde.
Vores ønsker til fremtiden er, at huset fortsætter som et samlingssted for borgere i Ommel & Omegn og at huset skal indeholde flere nye funktioner, så huset kan leve op til, hvad vi forventer af et moderne Beboerhus. Vi arbejder derudover også for, at husets faciliteter bliver mere handicapvenlige, så også gangbesværede eller kørestolsbrugere kan have glæde af at komme i huset.
Der er mange ønsker fra vores fremtidsværksted omrking hvad borgerne i Ommel kunne tænke sig at bruge beboerhuset til. Her kan bl.a. nævnes: Internetcafe for seniorer, gymnastik, dans, madtilbud / fællesspisninger, spilleaftner på tværs af generationerne og meget mere.
Kig forbi til et af vores mange arrangementer, vi modtager gerne forslag til nye tiltag, udflugter, foredrag m.m.

Hjemmesiden

Vi håber du vil bruge vores hjemmeside flittigt, her kan du følge med I hvad der sker af arrangementer i Ommel via aktivitetskalenderen, ansøge om at låne beboerhuset, finde kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne samt se priser for lån af huset m.m.

Læs Mere

Hvis du ønsker at læse om beboerhusets og beboerforeningens historie, anbefaler vi at læse dette dokument. Dokumentet er sammenfattet af Henry Lovdall Kromann og er udgivet af Ommel & Omegns Ny Beboerforening i 2008
Beboerforeningen afholder i løbet af året en masse spændende aktiviteter. Du kan se hvilke aktiviteter vi har planlagt ved at besøge kalenderen eller ved at downloade vores årsbrochure.