Om- og Tilbygning af Beboerhuset

Vores ønsker til fremtiden er, at huset fortsætter som et samlingssted for borgere i Ommel og Omegn, og at huset skal indeholde flere nye funktioner. Samtidig vægter vi meget højt at bibeholde den gamle ”missionshus stil”. Bestyrelsen og mange frivillige har i flere år arbejdet for at vedligeholde beboerhuset, men realistisk set kommer vi ikke længere uden økonomisk støtte udefra, da næste step er en omfattende renovering inkl. en udvidelse. Fra 1988 og frem til i dag er beboerhuset blevet renoveret løbende med de midler, vi har sparet sammen gennem afholdelse af arrangementer samt mindre donationer til køb af inventar.

 • Det vil sige, at i den nye tilbygning skal loftet bue som nu, samt at der etableres lyddæmpning, så det i fremtiden vil være et rart sted at være for alle

 • Det eksisterende skiffertag udskiftes med et nyt, da det gamle har flere utætheder samt nye spær skal sættes op, og der skal isoleres efter nutidens gældende regler, så miljøet ikke belastes unødigt.

 • Vinduerne fortsættes i nuværende stil, hvor de går i spids. Dog er der nogle brandtekniske hensyn, som skal tages i forbindelse med vinduerne.

 • Hoveddøren er angrebet af råd, og her er vores ønske en dør, der matcher den originale dør med lysindfald over døren for at bevare den oprindelige stil.

 • Skorsten etableres igen, nu som ventilation, så ikke det ydre ødelægges af udsugningskanal fra emhætten.

 • Vores køkken skal fremtidssikres så en ekstern leverandør også har mulighed for at leje sig ind og bruge lokalerne på lovlig og forsvarlig vis. Vi vil også gerne kunne tilbyde, at turister hvad enten de er cykelturister, sommerhusgæster eller benytter en af havnene kan få mulighed for at kunne deltage i vores spisearrangementer. Det kan kun lade sig gøre, hvis køkkenet er godkendt.

 • Akustikken i salen gør det svært at føre en normal samtale under en fest. Man må tale højt for, at den der sidder over for, kan høre hvad der bliver sagt, folk med et hørehandicap har svært ved at følge med, da lyden forvrænges og virker støjende for dem. Samtidig er der ofte brug for at kunne benytte teleslynge i forbindelse med foredrag m.m.

 • Toiletfaciliteter: Vi har på nuværende tidspunkt et toilet, som er lille og smalt, og det er slet ikke muligt at benytte, hvis du sidder i kørestol. For at kunne fremtidssikre huset, er det et must at toiletfaciliteterne bygges efter de gældende love og regler, så der er muligheder for at du også som kørestolsbruger har mulighed for at benytte toiletfaciliteterne, samt et almindeligt toilet så der i fremtiden er to toiletter.

 • En udbygning af salen vil også give mulighed for, at der er plads til alle. Vores nuværende sal kan rumme max. 65 personer og så sidder man også tæt. I takt med at tiderne ændrer sig, opstår der nye behov, og vi står ofte i situationer, hvor huset er blevet for lille, både ved egne arrangementer og især til familiefester. I mange sammenhænge er der et behov for et lokale, der kan rumme mange mennesker. Efter udbygningen er det planen, at vi skal kunne rumme 110 personer.

 • I gavlen laves der et stort dørparti med udgang til terrasse.

 • Hvis du ønsker at støtte indsamlingen til ombygningen, skal du være mere end velkommen til at overføre et beløb til vores konto i Nordea. Vi sætter stor pris på alle bidrag, små som store.

  Reg. Nr: 2047
  Konto Nr: 4392918812

  Skitser over byggeriet

  <

  Nuværende grundplan af beboerhuset samt indretning

  Nuværende tegning af gavlen mod Æblehaven

  Nuværende tegning af indgangspartiet

  Nuværende beboerhuset set fra siden

  Fremtidig grundplan, skitsetegning med rundbuet terrasse

  Fremtidig tegning af gavlen mod Æblehaven, udgang til Terrasse

  Fremtidig grundplan af beboerhuset med indretning

  Fremtidig Indgangsparti fra Kirkevejen

  >

Status

Beløb Indsamlet:

8.500 af 5.653.702 (0%)

Sponsorere

 • Folkeoplysningsudvalget 8.500 kr.
 • Sydbank Fonden 14.500 kr.

Se Mere