Projekt Æblehaven

Introduktion

Formålet med Projekt Æblehaven er at få et smukt og attraktivt område i Ommel, hvor man har lyst til at opholde sig og mødes med andre.
Ommel og Omegns Beboerforening ønsker derfor, med hjælp fra byens borgere, at opkøbe 3 grunde bag Beboerhuset. Grundene skal fungere som et trygt og roligt mødested for borgere i alle aldre. Derudover vil grundene rumme en parkeringsplads, hvilket skal være med til at sikre bedre rammer for arrangementer i Beboerhuset.
Du kan læse mere om projektet her

Forslag til byggegrundene

På borgermødet, som blev afholdt tidligere på året, fremsatte beboerne i Ommel en række forslag til, hvordan Æblehaven kan omdannes til et mødepunkt for hele byen. Du kan læse mere om disse forslag her. Forslagene er derudover blevet samlet til en skitse, som også kan findes her. Skitsen skal blot ses som et forslag til hvordan området kan benyttes.

Støt projektet

Hvis du ønsker at støtte projektet kan du indsætte et beløb på Beboerforeningens konto hos Nordea. Alle beløb er velkomne - små som store.

Reg. Nr: 2047
Konto Nr: 4392918812

Såfremt du ønsker at modtage et gavebevis for din donation, bedes du udfylde og aflevere denne blanket til Karin Groth Andersen, Krovejen 23, Ommel.
Såfremt vi ender med at indsamle flere penge end vores mål på 300.000kr, vil overskuddet gå til etablering af området.

Status

Beløb Indsamlet:

300.000 af 300.000 (100%)

Se Mere